Yukarı Çık

Tehlikeli Yüklerin Gözetimi

Tehlikeli yük / madde, yükün doğal yapısı veya taşıma sırasında oluşturduğu durumlar sebebi ile güvenlik, insanların ve tüm canlıların sağlığı, çevre sağlığı, başka yüklerin güvenliği hususunda risk oluşturabilecek tüm madde ve organizmalardır.

Günümüzde tehlikeli yükler her taşımacılık türüyle taşınmakta olup, her bir taşıma türü için ayrı uluslararası gereklilikler mevcuttur. Bu gereklilikler karayolu için ADR’de, demiryolu için RID’da, denizyolu için IMDG’de ve havayolu için DGR’de yer alır. Her birinde bazı kurallar benzer olsa da birçok farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple yükün hangi yol veya yollar ile gideceği çok önemlidir.


Tehlikeli yükün taşınması için birçok şeyin doğru şekilde belirlenmesi gereklidir.

 • Yük nedir?
 • Herhangi bir tehlike sınıfında yer alan bir yük müdür yoksa taşımada sırasında çeşitli riskler oluşturabilecek bir yük müdür?
 • Taşıma esnasında hangi taşıma yolu veya yolları kullanılacak?
 • Yük paketlenecek mi?
 • Yük bir yük taşıma birimine mi yüklenecek?
 • Yük paketlenip, paketler yük taşıma birimine mi yüklenecek?
 • Yük ile ilgili paketleme, yük taşıma birimine yükleme ya da direk gemiye yüklenecekse gereklilikler nelerdir?
 • Yük başka çeşit bir yükle paketlenecek veya paketler aynı yük taşıma birimine yüklenecekse buna uygun mu?
 • Yük ile ilgili hangi taşıma evrakları gerekli? Bu evraklarda hangi bilgiler yer almalı?

Yukarıdaki sorularda olduğu gibi ve daha birçok husus doğru şekilde belirlenmelidir.

Doğru şekilde yapılmayan bir sevkiyat çok ciddi sonuçlar meydana getirebilir. Örneğin;

 • Yanlış paketlenen bir yük,
 • Yanlış yükleme yapılan bir yük taşıma birimi,
 • Yanlış işaretlemelerin kullanılması gibi şeyler sonrasında bir hasar, kaza gibi durumlar olursa başka yüke, çevre sağlığına, hatta insanların ve tüm canlıların sağlığına zarar verilmesi ihtimali çok daha artmaktadır.

Ayrıca, yükün gideceği ülkeye kabul edilmemesi, cezai yaptırımlar gibi daha birçok risk vardır.

Yük ile ilgili gerekliliklere uygunluğun doğru yapılmasının kontrolü için günümüzde uluslararası gözetim firmaları büyük rol oynamaktadır. Peki kimdir uluslararası gözetim firması? Uluslararası gözetim firmaları, bakanlıklarca yetkilendirilen, bağımsız ve tarafsız kuruluşlardır. Gözetim firmaları, ilgili yönetmelik ve yönergeler kapsamında gerekli eğitimleri (CTU kod, CSS kod, IMDG kod, IMSBC kod vb.) ve personelin bilgi ve becerisini geliştirecek diğer eğitimleri de personellerine aldırarak, tarafsız şekilde, yükün; yükleme öncesinde, yükleme esnasında ve yükleme sonrasında gerekli gözetimlerini yapan ve bunları raporlayan kuruluşlardır. Gözetim firmaları; yüke doğru paket kullanımı, paketlerde hasar olup olmadığı, paketlerde bulunması gereken işaretlerin kontrolü, bir yük taşıma birimine uygun yükleme ve bağlama yapılıp yapılmadığı, yük taşıma biriminde bulunması gereken işaretlerin kontrolü gibi birçok hususta gerekli gözetimleri tarafsız bir şekilde yaparak raporlar.

Bir gözetim firmasının tarafsız ve bağımsız bir şekilde yaptığı gözetim ve bu gözetim bulgularının raporlanması, yukarıda yer alan riskleri minimize eder.

CIS Karkont Gözetim, Türkiye’de tüm tehlikeli yüklerinizin gözetiminde yetkili firma olarak hizmet sağlamaktadır. Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesinin kopyasına web sitemizdeki http://www.karkont.com/sertifikalar-cis-karkont-gozetim-hizmetleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli Yük Gözetim Hizmetleri ile ilgili her türlü talebinizi aşağıda iletişim detayları bulunan uzman personelimiz vasıtasıyla firmamıza iletebilirsiniz.


Kapt. Betül Başkaya

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

CIS Karkont - Commodity Inspection Services
5003 Sk No:2/2 Gümüş Plaza Metro D:406
Çınar Mh.- Bornova – Izmir -Turkey


T +90 232 463 32 72 (Ext. 204)
F +90 232 463 34 45
M +90 535 5445938
E operation@karkont.com
W www.karkont.com