Draft Survey

Kuru dökme yüklerin gemi ile ithalat ve ihracatında malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında çok yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

Suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, geminin stabilite cetvellerinin yardımı ile geminin boş ve dolu vaziyetteki ağırlığının hesaplanarak mal miktarının bulunmasıdır.

Draft Survey bir çok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur. Gözetim şirketlerinin işin ehli personelleri (surveyor) tarafından gemi kaptanı ile müşterek olarak yapılır.

CIS Karkont bünyesinde Draft Survey ile miktar hesaplaması uluslararası standartlara göre hazırlanmış olan “KK-T-7.5-01” kodlu “Draft Survey İle Miktar Tespiti Talimatı”na uygun olarak profesyonel bir şekilde yapılmaktadır.